Ritva | kuva: Niina Stolt www.studioonni.com

Asianajotoimisto Huotari & Sipilä Oy - kokemus

Asianajaja Ritva Sipilä

Olen Ritva Sipilä, asianajaja. Valmistuin oikeustieteen kandidaatiksi vuonna 1986 ja varatuomarin arvon sain vuonna 1988. Rakennusalan juridiikkaan perehdyin toimiessani rakennusalan edunvalvontajärjestön lakimiehenä ja vuonna 1997 olin perustamassa nykyistä toimistoani, jossa olen edelleen osakkaana.

Erikoisosaamisalueeni on rakennusalan juridiikka ja erityisesti rakennushankkeiden sopimus- ja riita-asiat. Erikoistumisestani johtuen autan pääasiassa yritysasiakkaita, mutta myös yksityishenkilöiden rakentamiseen liittyvät juridiset kysymykset ovat tulleet tutuiksi vuosien varrella.

Minulle työssäni onnistuminen tarkoittaa sitä, että löydän tai saavutan asiakkaan etujen mukaisen parhaan mahdollisen ratkaisun. Asianajourani aikana on käynyt selväksi, että onnistumiseen tarvitaan kokemukseen ja pitkäjänteiseen perehtymiseen perustuvaa asiaosaamista, aimo annos luovuutta sekä erittäin hyvää tilannetajua.

Asiakkaitani neuvon juridisissa kysymyksissä, konsultoin sopimusten laatimisessa, autan riita-asioiden ratkaisujen löytämisessä neuvotteluteitse ja puolustan asiakkaitteni oikeuksia välimiesoikeudessa sekä yleisissä tuomioistuimissa. Olen Suomen Asianajajaliiton sovittelijakoulutuksen sekä Keskuskauppakamarin Finnish Arbitrator Academy välimieskoulutuksen saanut asianajaja.

Pidän tärkeänä sitä, että ohjaan asiakkaitani tunnistamaan häiriö- ja ongelmatilanteet mahdollisimman hyvissä ajoin sekä välttämään ne. Olenkin kouluttanut eri puolella Suomea rakennusalan toimijoita erityisesti YSE 1998 - sopimusasioissa sekä ollut mukana toimittamassa teosta ”Sopimusten ja häiriötilanteiden hallinta rakennusprojekteissa”, Helena Haapio ja Ritva Sipilä (toim.), Tietosanoma Oy 2013.